Secretaria Tècnica

En representació de la Fundació Alsina Bofill (FAB):
Sr. Ramon Corbella
Sra. Griselda Ribas

En representació d’Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa:
Dr. Alfons Hervàs
Sra. Carme Ros