Organització

PRESIDÈNCIA

Dr. Miquel Vilardell i Tarrés
Dr. Lluís Guerrero i Sala

ENTITATS CONVOCANTS

Fundació Alsina Bofill
Fundació Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa